Kimonos, Textiles

Japanese antique vintage brocade silk Fukuro Obi sash Kimono textile chacha

Japanese antique vintage brocade silk Fukuro Obi sash Kimono textile chacha

PayPal - $80.99 42m
Japanese Kimono Furisode Drooping Cherry Tree and the Ball Kyoto

Japanese Kimono Furisode Drooping Cherry Tree and the Ball Kyoto

PayPal - $1,231.00 3h 11m
Japanese Kimono Red Layout Obi

Japanese Kimono Red Layout Obi

PayPal - $77.00 3h 11m
Japanese Kimono Hashima Designed Tomesode

Japanese Kimono Hashima Designed Tomesode

PayPal - $1,250.00 3h 11m
Japanese Kimono Full of Treasures with Hexagonal Designed Tomesode

Japanese Kimono Full of Treasures with Hexagonal Designed Tomesode

PayPal - $96.00 3h 11m
Japanese Kimono Furisode Flower and the Child of the Deer

Japanese Kimono Furisode Flower and the Child of the Deer

PayPal - $1,280.00 3h 11m
Japanese Kimono Black Ashes Vertically Designed Double-woven Obi

Japanese Kimono Black Ashes Vertically Designed Double-woven Obi

PayPal - $288.00 3h 11m
Japanese Kimono Geometry Crest Designed Double-woven Obi

Japanese Kimono Geometry Crest Designed Double-woven Obi

PayPal - $288.00 3h 11m
Japanese Antique Kimono Haori Silk Bingata-zome  Okinawa Ka3422

Japanese Antique Kimono Haori Silk Bingata-zome Okinawa Ka3422

PayPal - $40.00 3h 16m
Japanese Kimono Furisode Rose and Butterfly (Black and Purple)

Japanese Kimono Furisode Rose and Butterfly (Black and Purple)

PayPal - $1,423.00 3h 17m
Japanese Kimono Golden Pine Trees Designed Tomesode

Japanese Kimono Golden Pine Trees Designed Tomesode

PayPal - $77.00 3h 17m
Japanese Kimono Flower Designed Double-woven Obi (Beige)

Japanese Kimono Flower Designed Double-woven Obi (Beige)

PayPal - $288.00 3h 17m
Japanese Kimono Fan Shaped Chrysanthemum Designed Double-woven Obi

Japanese Kimono Fan Shaped Chrysanthemum Designed Double-woven Obi

PayPal - $192.00 3h 17m
Japanese Kimono Fans and Cranes Designed Tomesode

Japanese Kimono Fans and Cranes Designed Tomesode

PayPal - $144.00 3h 17m
Japanese Tachiwaku with Diamond Shaped Flower Designed Doublewoven Obi

Japanese Tachiwaku with Diamond Shaped Flower Designed Doublewoven Obi

PayPal - $96.00 3h 17m
Japanese Kimono Flower and Tsuji ga Hana Designed Double-woven Obi

Japanese Kimono Flower and Tsuji ga Hana Designed Double-woven Obi

PayPal - $288.00 3h 17m
Japanese Kimono Yellow Camellia Obi

Japanese Kimono Yellow Camellia Obi

PayPal - $77.00 3h 17m
Japanese Kimono Furisode Butterfly and Rose Floating (Black and Yellow)

Japanese Kimono Furisode Butterfly and Rose Floating (Black and Yellow)

PayPal - $1,480.00 3h 17m
Japanese Kimono Big and Small Flower Designed Double-woven Obi

Japanese Kimono Big and Small Flower Designed Double-woven Obi

PayPal - $192.00 3h 17m
Japanese Kimono Flower and Clouds Designed Double-woven Obi

Japanese Kimono Flower and Clouds Designed Double-woven Obi

PayPal - $288.00 3h 17m
Japanese Kimono Furisode Rose and Butterfly (Black and White)

Japanese Kimono Furisode Rose and Butterfly (Black and White)

PayPal - $1,423.00 3h 17m
Japanese Kimono Furisode Kumodori Noshi ni Hana

Japanese Kimono Furisode Kumodori Noshi ni Hana

PayPal - $601.00 3h 17m
Japanese Kimono Furisode Butterfly and Full of Black Rose

Japanese Kimono Furisode Butterfly and Full of Black Rose

PayPal - $1,423.00 3h 17m
Japanese Kimono Blue Ground Tint Obi

Japanese Kimono Blue Ground Tint Obi

PayPal - $77.00 3h 17m
Japanese Yukata "Face Girl" Red stripes in flowers kimono, bathrobe, women kimono

Japanese Yukata "Face Girl" Red stripes in flowers kimono, bathrobe, women kimono

PayPal - $79.00 3h 17m

Sponsored Links